19 червня 2024

Рівень життя або життєвий рівень.
  • Updated
  • / 222 Read

Рівень життя або життєвий рівень.

Рівень життя або життєвий рівень.

 

    Чому у нас низька заробітна плата стає зрозумілим. Тому що чиновники, яких ми призначили управляти нашою державою, яким ми довірили наші гроші (це наші податки) управляють не ефективно. Не ефективно – це коли не досягаються потрібних або бажаних результатів  чи наслідків.

    

      Короткий висновок із наявних в мережі матеріалів про сьогодення нашої держави:

1.    Україна найбідніша країна в Європі.

2.    Рівень і якість життя швидко занепадає.

3.    Відсутній баланс між рівнем економічного зростання ( по статистичним даним воно є) і соціальними видатками.

4.    Неспроможність економіки країни повністю забезпечити всі видатки держави.

5.    Повільні темпи розвитку економіки пов’язані з високим рівнем корупції та низькими темпами економічної ліберизації та реформування.

 Ми багато раз читали це в інтернеті, чули з екрану телевізорів від наших експертів та журналістів.  Звучить досить песимістично.

    Тепер про рівень життя – це характеристика економічного добробуту населення що вимірюється як реальний дохід на душу населення та кількість населення за межею бідності. Він постійно змінюється і залежить від доходів населення і рівня цін. До рівня життя також є пара це поняття – якість життя. Якість життя – це ступінь відповідності умов і рівня життя науково обґрунтованим нормам або визначеним стандартам. Думаю це цікаве поняття і воно достойне окремого вивчення. На рівень і якість життя впливає економіка.

    Характеристика української економіки що сформувалась за роки незалежності:

·      Розміщенна в східній частині Європи.

·      Змішана, з доходом нижче середнього.

 Дальше там дуже багато показників і займає характеристика багато сторінок у кого є бажання може леко знайти в мережі. Але після фрази нижче середнього пропадає бажання ознайомлюватись скільки у нас є всього і якими великими ми мали би бути.

      Загальна площа України становить 603 700 км², вона становить 5,7 % території Європи й 0,44 % території світу. За цим показником вона є другою за величиною серед країн Європи після Росії (або найбільшою країною, яка повністю лежить у Європі).

     Звучить досить велично але найбільша країна в Європі з економікою нижче середнього це якось не зрозуміло. За роки незалежності ми змогли стати найбіднішою країною Європи?  Чому?  

     На це питання багато спеціалістів з економіки, високо фахових і високооплачуваних експертів, поважних і шанованих політиків і людей яким ми доручили владу та багато, багато представників засобів масової інформації дають відповідь – Олігархія.

       Це група людей які одночасно є власниками засобів виробництва і мають вплив на владні структури.

Олігархія не демократична форма правління, що забезпечує панування вузького кола найбагатших осіб а владна еліта є представниками олігархії.

 Українські олігархи це особи що визнанні в політичних колах, засобах масової інформації як олігарх, набули своїх статків або збагачуються завдяки контролю над владою або гіками влади та корупції і кумівства.

Корупція – використання посадовцями, політичними і громадськими діячами своїх прав і можливостей для особистого збагачення.

Кумівство – надання посад або привілеї своїм друзям і родичам на шкоду справі. 

     Вся історія незалежності це історія олігархічної моделі нашої держави. Олігархи були не тільки великими бізнесменами але і представниками які визначали напрямки розвитку держави, політичної системи, зовнішню політику держави. Мали вплив на засоби масової інформації, культуру і спорт.

Характеристика олігархічної структури від українських засобів масової інформації з нашими коментарями:

·      Промислові і виробничі активи – де ми віддавали свою працю і отримували мінімальну заробітну плату яку визначали чиновники яких вони прикормлювали для свої нужд.

·      Фінансові активи (банки, страхові компанії, інвестиційні компанії) -  де нас заставляли страхуватись і де ми брали кредити коли нас припікало.

·      Нерухомість і активи за межами України  - де вони відпочивали і зберігали свої фінансові активи.

·      Інформаційні активи (телеканали, газети, інтернет засоби масової інформації, лояльні експерти, проплачені журналісти які вкладали нам в вуха і наші голови що все що вони нам пропонують і роблять це все для нашого блага.

·      Політичні активи (власні політичні партії, політики, чиновники на зарплаті ) за яких ми голосували, довіряли визначати рівень заробітної плати, розподіляти наші податки, встановлювати наш рівень і якість життя, нашу безпеку і які призначали собі заробітні плати.

 

А тепер давайте все викладене порівняймо з нашим державним устроєм.

Украї́на — суверенна і незалежнадемократичнасоціальна і правова держава,унітарнапарламентсько-президентська республіка. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Виконавча влада в країні належить Кабінетові Міністрів, а законодавча — парламенту (Верховній Раді України). Найвищим органом судової влади в Україні є Верховний Суд. Можливість впливати на роботу усіх трьох гілок влади: виконавчої, законодавчої та судової, має Президент України — згідно з Конституцією він зобов'язаний припиняти будь-які їх дії, що порушують основний Закон України.

Виникає відчуття роздвоєності. Коли в людині як ніби є сусідами дві особистості, одна з яких є просто стороннім спостерігачем, нездатним ні на що вплинути, а друга просто знаходиться в стані паніки. І це про нас.  Для прикладу приведемо слова  відомого психолога, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України, директора Інституту психології імені Г. С. Костюка Сергія Максименко. Менталітет – це сукупність генетично і соціально обумовлених ознак, притаманних певній нації. Це, перш за все – риси характеру, спосіб мислення, групові рішення, система цінностей і норм поведінки. В українців – це демократичність, емоційність, індивідуалізм, релігійність, миролюбність. Уміння вести господарство. Значна присутність такої якості, як "роздвоєння". З одного боку, нам близький козацький дух, а з іншого – пасивність у політичному житті. Цей інфантилізм є основою того, що ми часто не можемо досягти бажаного. Авантюрно-козацький стиль українців уживається з терпимістю, пасивністю і тому владі при такому укладі добре живеться.

Ми на протязі 32 років будували не ефективну державу. Голосували за гроші, які нам давали за наш голос, а після виборів забирали піднімаючи ціни і податки. В необхідності цього кроку нас переконували журналісти, експерти і політики яким ми продали голос. Голосували за політиків які обіцяли нам завтра після обрання рай земний в вигляді високих заробітків і не хотіли зрозуміти що це просто обман бо неможливо із нічого щось зробити. А вони після приходу до влади багатіли і багатіли.  Ми могли не піти на вибори бо все рівно нічого не зміниться. І розказувати як у них за кордоном все класно а у нас все погано і які  злодії прийшли до влади. А прийшли вони тому що ми не прийшли на вибори. Ми голосували по приколу за людей для яких держава і управління нею це як на сцені можна посміятись.

      Щоб в подальшому подібного не повторювалось нам треба зрозуміти чому це стало можливе і як це виправити.