19 червня 2024

І так, далі.2.
  • Updated
  • / 239 Read

І так, далі.2.

І так, далі.2.

 

    Продовжуємо рухатись в напрямку вивчення питання про нашу заробітну плату. Чим дальше ми рухаємось тим більше ми познаємо. Ми уже знаєм що наша заробітна плата залежить від продуктивності праці і вона у нас низька тому у нас і низька заробітна плата. Існує мінімальний прожитковий мінімум який визначають чиновники і є фактичний (реальний) прожитковий мінімум і він в 2 рази більший ніж його визначають чиновники і в сотні раз менший від  того що отримують чиновники із міністерства економіки торгівлі і сільського господарства.

    Дальше стає ще цікавіше – є поняття мінімальної заробітної і ми уже знаємо як вона формується і є поняття номінальної заробітної плати  і реальної заробітної плати.

 Номінальна заробітна плата – сума грошей отриманих нами за виконану роботу на протязі місяця.

Реальна заробітна плата – кількість товарів і послуг що можна придбати за номінальну заробітну плату по суті купівельна спроможність заробітку. Можна вибрати для себе  продукт чи послугу і визначити скільки його можна купити за свою заробітну плату.

     

    Щоб розібратись  у всіх поняттях мінімальних і реальних які існують тільки в наших чиновників ознайомимось з висновками  доктора економічних наук професора Синяевої Л.В. в статті Динаміка розміру витрат на оплату праці на національному  та галузевому рівнях економіки України. Стаття вийшла в 2012р її легко знайти в мережі та кандидата технічних наук, експерта з соціальної політики Павловського А.М. в статті Чи можлива в Україні гідна оплата праці? Стаття написана в 2018 році. Посилання https://lb.ua/blog/andriy_pavlovskiy/413834_chi_mozhliva_ukraini_gidna_oplata.html.

 

1.    Синяева Л.В.

·      Проблемі заробітної в Україні приділяється недостатньо уваги серед питань що розглядаються у Верховній Раді та Уряді. Як про це дбають міністри ми уже читали.

·      Питання заробітної плати є достатньо гострим для міліонів людей.

·       Про низький рівень оплати праці свідчать дані Державної служби статистики про середнє місячну зарплату яка є нижчою за прожитковий мінімум. Що дає підставу констатувати – чинні стандарти і гарантії що визначаються Урядом не забезпечують  виконання вимог 43 і 48 статей Конституції.

·      Негативна динаміка  темпів зміни продуктивності праці та заробітної плати – в нашій економіці ріст продуктивності праці ( від чого наші заробітки мали би збільшуватись) є ріст чисельника формули продуктивності праці завдяки політиці ліберизації цін тобто держава не контролює ціни, а в знаменнику скорочення працівників, що призводить до надмірної експлуатації працівників.

Формула про яку йде мова

                              Обсяг всього виробництва в грошовому виразі

Продуктивність = -------------------------------------------------------------

Праці                              кількість працюючих

 

 

 

Простими словами заробітну плату нам піднімають в догон після регулярного підняття цін і за рахунок скорочення кількості працюючих, перекладаючи роботу скорочених на тих кого залишили.

·      Використання в процесі в виробництва застарілого обладнання що не позволяє підвищити продуктивність праці.

·      Високі тарифи на природні монополії та енергоресурси.

 

2.    Павловский А.М

·      Глибока диспропорція між вартістю життя та фактичною ціною праці.

·      Запровадження моделі сировинної економіки.

·      Не забезпечується право громадян (наше право) на працю та її гідну оплату, що не дає можливості заробляти собі та своїй сім’ї на достойне проживання.

·      Збільшується бідність серед працюючих. За даними Держстату  понад 25% працівників отримують заробітну плату нижчу за фактичний розмір прожиткового мінімуму.

·      Низька питома вага витрат на оплату праці у валовому внутрішньому продукті ( внутрішній валовий продукт -  сукупну вартість усіх товарів та послуг, створених на економічній території країни за певний проміжок часу з метою їх кінцевого використання». Простими словами, ВВП — це грошова вартість всіх товарів та послуг, вироблених у країні та призначених для продажу). Або платять мінімум продають за максимум. У 2014 році оплата за працю у ВВП складала 23,6% а в 2017 – 22,6%.

·       Низький рівень доданої вартості або простіше випуск сировини. Вище уже зазначалось про сировинну економіку.

·      Необґрунтовано низька середнє місячна заробітна плата в порівнянні з іншими країнами світу.  23,9% від Польщі, 10,5% від Великобританії, 8,9% від Франції, 7,6% від США, 7,1 Німеччина.

·      Середня місячна заробітна плата на протязі 2014 – 2017р зросла в 2 рази але при цьому середня місячна реальна заробітна плата залишилась без змін. При цьому ріст цін перевищив ріст заробітної плати.

·      В порушення статті 95 Кодексу Законів про працю в Україні Законами про державний бюджет затверджуються розміри  мінімальної заробітної нижчі за фактичний прожитковий мінімум.

·      Низький рівень заробітної плати стимулює виїзд кваліфікованих працівників до інших країн. Характерною особливістю сучасного соціально-економічного розвитку України є щорічна втрата праце ресурсного потенціалу, а саме міграція в інші країни, де високі стабільні заробітки та якість життя населення.

                

              Про міграційні процеси в Україні є багато матеріалів в мережі і кому цікаво може ознайомитись. Але у сьогоднішньої міграції є одна особливість яка не визначається дослідниками даного процесу. Ми мігруємо із своєї батьківщини яку ми створили 32 роки тому. Управління якою ми довіряли чиновникам яких ми обирали, платили високі заробітні, вони призначали собі пожиттєво привілеї,  а нам вони визначали мінімальний прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату. Чому так сталось? Давайте будемо розбиратись, вчитись як в подальшому не допускати такого.