19 червня 2024

Роз’яснення вище викладеного.
  • Updated
  • / 250 Read

Роз’яснення вище викладеного.

Роз’яснення вище викладеного.

А зараз давайте попробуймо розібратись  у попередніх викладках.

1.    Держава яку ми будували, президенти яким ми довіряли управління будівництвом і розвитком нашої держави, є гарантом наших прав і свобод, народні депутати ( на сьогоднішнє  розуміння наші слуги) яких ми також обирали за їхні обіцянки забезпечити нам гідне життя  написали для нас Конституцію.  В якій записали

 Стаття 5. Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

2.    Дальше наші слуги приймають закон про прожитковий мінімум. Ще раз викладемо його визначення – Вартісна величина достатня для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я, а також мінімального набору послуг для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. Визначається нормативно на 1 місяць.

3.    На основі прожиткового мінімуму визначається рівень життя в Україні. Класичне визначення рівень життя звучить так - Рі́вень життя́ — характеристика економічного добробуту населення, що вимірюється як реальний дохід на душу населення та кількість населення за межею бідності.

4.    Звучить достатньо заплутано. Можливо для визначення економічних показників розвитку це і правильно але для нас формула рівня життя має інший вигляд:

     Рівень життя = заробітна плата(рівень доходу)/ споживчі ціни

5.    На основі прожиткового мінімуму держава встановлює розмір мінімальної заробітної плати, мінімальну пенсію, розмір соціальної допомоги, стипендії, величину неоподаткованого мінімуму, формує державний бюджет.

6.     16 посадових осіб ключове слово Посадові особи, проводять цитуємо дослівно – Науково громадську експертизу набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів набору послуг і визначають розміри прожиткового мінімуму. В склад цих 16 посадовців входять по 2 представнику від міністерства економіки, міністерства фінансів, міністерства соціальної політики , міністерства охорони здоров’я, 2 представника від об’єднання роботодавців, 2 представника від профспілок і по 2 представника від громадськості та наукових установ. Якщо у Вас є інформація про цих людей або як вони призначаються і що кожний з них вирішує, якими даними, показниками вони оперують то поділіться з нами.

7.    Комісія схвалює цей мінімум прожитковий і подає на затвердження уряду.  В подальшому мінімальний прожитковий мінімум затверджує Верховна рада в законі про державний бюджет.

8.    Данні про фактичний розмір прожиткового мінімуму Ключове слово ФАКТИЧНИЙ ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ щомісяця подаються Президенту України, Верховній раді України, Уряду України, Профспілкам України, Об’єднанню роботодавців.

9.     Дальше Уряд України розраховує розмір мінімальної заробітної плати, який Верховна рада затверджує законом про бюджет.

10.  На рівні держави поняття мінімальної заробітної плати трактуються по різному. В Законі – мінімальна заробітна плата це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну(годинну) норму праці. На сайті міністерства фінансів – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту некваліфіковану працю нижче якого не може встановлюватись оплата за місячну норму виконану працівником.

11.  Що робить роботодавець. За місячну норму виконану працівником виплачує визначену державою  мінімальну заробітну плату.  Цей висновок поверхневий тому що є роботодавці які платять більшу заробітну плату. Як правило це високо кваліфікованим працівникам що приносять високий прибуток для роботодавця.

12. Деякі факти про прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату що можна знайти в мережі:

-       в законі прописали що саме і скільки грамів мають їсти українці. Наприклад, сала чітко 2 кг і не більше. Скільки якої крупи, буряків та моркви. Маргарину 2 кг. Цукру - 24 кг, тобто по 2 щомісяця. Плюс 13 кг кондитерки.

-       в законодавстві прописано і те, що і як довго має громадянин носити з одягу. Наприклад, одна сукня на 7 років. На 4 роки – один купальник.  взуття немає, хоч гроші на його ремонт передбачені.  З культури – передплата газет і журналів та купівля 6 книг на рік. І до перукаря – теж 6 разів на рік.

-       Чинний на сьогодні нормативний метод встановлення прожиткового мінімуму характеризується певним нав'язуванням системи цінностей стосовно вибору між окремими продуктами, товарами та послугами.

Визначення нормативу так званих фундаментальних потреб людини відображає більше позицію посадовців або уявлення окремих науковців, ніж реальні споживчі потреби людини на достатньому рівні.

          -    В Сполучених Штатах немає поняття прожитковий мінімум.  

 

Далі буде………………………………