19 червня 2024

Що таке ефективність
  • Updated
  • / 373 Read

Що таке ефективність

1.   І так, що таке ефективність.

 

      Ефективність – відношення корисного ефекту, результату до витрат на його одержання.

 

Ефективність економічна.

·         показник економії суспільної праці в результаті застосування певних заходів;

·         зіставлення результатів діяльності з витраченими ресурсами.

 

Ефективність технологічна.

·         ступінь віддачі виробництва, машин, апаратів;

·         Властивість певного процесу, яка обумовлена його якістью та кількістью засобів, що беруть участь у процесі;

·         відносний ефект, результативність процесу, що визначається як відношення результату до затрат, які зумовили його одержання.

     

      Ефективний – синоніми результативний, дієвий.

·         який приводить до потрібних результатів, дає найбільший ефект;

·         який викликає ефект.

 

Джерело інформації мережа Інтернет.